Foto: Pep Puvill
David Casals
pintura
Av. de les Escoles, 15 
tel. 938 810 599
http://www.davidcasals.
blogspot.com/


.
.
.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.